The renewable materials company

Stora Enso jest czołowym dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych na rynkach światowych dla branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Wykorzystujemy i rozwijamy wiedzę fachową o materiałach odnawialnych, żeby spełnić potrzeby klientów i sprostać wielu wyzwaniom na dzisiejszych globalnych rynkach surowcowych. Nasze produkty stanowią ekologiczną alternatywę wielu produktów wykonanych z materiałów nieodnawialnych oraz cechują się mniejszym śladem węglowym.

Dział Packaging Solutions opracowuje opakowania na bazie włókien i ma swój udział w tworzeniu wartości na każdym etapie procesu od produkcji masy papierniczej przez produkcję materiałów opakowaniowych i opakowań do odzyskania surowców wtórnych z rynku. Nasze rozwiązania pomagają czołowym przetwórcom, właścicielom marek i klientom detalicznym w zwiększeniu wydajności, obniżeniu kosztów całkowitych i zwiększeniu sprzedaży.

 

Klucz do sukcesu na
rynku opakowań w
2017 roku - i w
przyszłości

Zapoznaj się z Raportami

Opakowanie inteligentne

Opakowanie inteligentne to opakowanie, które pozwala łączyć się z aplikacjami internetowymi. Umożliwia również łączenie się z systemami łańcucha dostaw klienta lub z samymi klientami. Więcej informacji