Spotkajmy się na targach:

FRUIT LOGISTICA 2019, 6-8 lutego, Berlin
PACE 2019, 13-14 marca, Rotterdam
WRC 2019, 14-16 maja, Amsterdam
PACK POINT NORDIC 2019, 16 maja, Sztokholm
LEPAA 2019, 15-17 sierpnia, Hattula
AQUA NOR 2019, 20-23 sierpnia, Trondheim
ALIHANKINTA 2019, 24-26 września, Tampere
EMPACK 2019, 2-3 października, Sztokholm
FEFCO Technical Seminar 2019, 9-11 października, Genewa

e-TALES

e-TALES oferowane przez Stora Enso jest nowym portfolio usług i produktów zaprojektowanych, aby sprostać rosnącym potrzebom internetowych sprzedawców detalicznych w zakresie opakowań. Pakiet produktów oferuje rozwiązania dostosowane idealnie do potrzeb klienta, opracowane we współpracy z interesariuszami w łańcuchu wartości. Więcej informacji

The renewable materials company

Firma Stora Enso działająca w sektorze biogospodarki jest czołowym na rynkach światowych dostawcą rozwiązań  z materiałów  odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Do naszych klientów należą producenci opakowań, właściciele marek, wytwórcy papieru i tektury, wydawcy, sklepy detaliczne, drukarnie, przetwórcy oraz firmy z branży stolarskiej i budowlanej.  

Wierzymy, że wszystkie produkty, które dziś są wytwarzane z kopalin, jutro mogą być wytwarzane z surowców drzewnych . Nasze materiały są odnawialne, nadają się do ponownego wykorzystania i podlegają recyklingowi. Są nieodłączną częścią różnych nowatorskich rozwiązań, które mogą zastąpić produkty oparte na paliwach kopalnych oraz innych materiałach nieodnawialnych.  

 

Klucz do sukcesu na
rynku opakowań w
2018 roku - i w
przyszłości

Zapoznaj się z Raportami

Opakowanie inteligentne

Opakowanie inteligentne to opakowanie, które pozwala łączyć się z aplikacjami internetowymi. Umożliwia również łączenie się z systemami łańcucha dostaw klienta lub z samymi klientami. Więcej informacji