Spotkajmy się na targach:

PACE 2018, 6-8 marca, Amsterdam
WORLD RETAIL CONGRESS, 17-19 kwietnia, Madryt
RETAILHUB, 21-22 marca, Moskwa
PACK POINT NORDIC, 18 kwietnia, Sztokholm
PACTEC, 29-31 maja, Helsinki
LEPAA, 16-18 sierpnia, Hattula
ALIHANKINTA, 25-27 września, Tampere
FACHPACK, 25-27 września, Norymberga
FRUIT ATTRACTION, 23-25 października, Madryt
SCANPACK, 23-26 października, Goteborg

e-TALES

e-TALES oferowane przez Stora Enso jest nowym portfolio usług i produktów zaprojektowanych, aby sprostać rosnącym potrzebom internetowych sprzedawców detalicznych w zakresie opakowań. Pakiet produktów oferuje rozwiązania dostosowane idealnie do potrzeb klienta, opracowane we współpracy z interesariuszami w łańcuchu wartości. Więcej informacji

The renewable materials company

Stora Enso jest czołowym producentem rozwiązań z materiałów odnawialnych na rynkach światowych  w zakresie opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Dążymy do zastąpienia materiałów opartych na surowcach kopalnych poprzez doskonalenie istniejących i opracowywanie nowych produktów i usług z wykorzystaniem drewna i innych materiałów odnawialnych. Wierzymy, że wszystkie produkty wytwarzane dziś z kopalin, jutro mogą być wytwarzane z surowców drzewnych. Skupiamy się na opakowaniach na bazie włókien, celulozie pozyskiwanej  z drzew rosnących na plantacjach, innowacjach w zakresie biomateriałów, oraz zrównoważonych rozwiązaniach budowlanych.

Dział Packaging Solutions opracowuje opakowania na bazie włókien i ma swój udział w tworzeniu wartości na każdym etapie procesu od produkcji masy papierniczej przez produkcję materiałów opakowaniowych i opakowań do odzyskania surowców wtórnych z rynku. Nasze rozwiązania pomagają czołowym przetwórcom, właścicielom marek i klientom detalicznym w zwiększeniu wydajności, obniżeniu kosztów całkowitych i zwiększeniu sprzedaży.

 

Klucz do sukcesu na
rynku opakowań w
2018 roku - i w
przyszłości

Zapoznaj się z Raportami

Opakowanie inteligentne

Opakowanie inteligentne to opakowanie, które pozwala łączyć się z aplikacjami internetowymi. Umożliwia również łączenie się z systemami łańcucha dostaw klienta lub z samymi klientami. Więcej informacji