Spotkajmy się na targach:

PACE 2020, 11-12 marca, Wiedeń
PACTEC, 11-12 marca, Helsinki
PACKAGINGWORX 2020, 19-20 marca, Amsterdam
INTERPACK 2020, 7-13 maja, Dusseldorf
EUROPACK 2020, 10-11 września, Montreux

e-TALES

e-TALES oferowane przez Stora Enso jest nowym portfolio usług i produktów zaprojektowanych, aby sprostać rosnącym potrzebom internetowych sprzedawców detalicznych w zakresie opakowań. Pakiet produktów oferuje rozwiązania dostosowane idealnie do potrzeb klienta, opracowane we współpracy z interesariuszami w łańcuchu wartości. Więcej informacji

The renewable materials company

Firma Stora Enso działająca w sektorze biogospodarki jest czołowym na rynkach światowych dostawcą rozwiązań  z materiałów  odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Do naszych klientów należą producenci opakowań, właściciele marek, wytwórcy papieru i tektury, wydawcy, sklepy detaliczne, drukarnie, przetwórcy oraz firmy z branży stolarskiej i budowlanej.  

Wierzymy, że wszystkie produkty, które dziś są wytwarzane z kopalin, jutro mogą być wytwarzane z surowców drzewnych . Nasze materiały są odnawialne, nadają się do ponownego wykorzystania i podlegają recyklingowi. Są nieodłączną częścią różnych nowatorskich rozwiązań, które mogą zastąpić produkty oparte na paliwach kopalnych oraz innych materiałach nieodnawialnych.  

 

Klucz do sukcesu na
rynku opakowań w
2019 roku - i w
przyszłości

Zapoznaj się z Raportami

Opakowanie inteligentne

Opakowanie inteligentne to opakowanie, które pozwala łączyć się z aplikacjami internetowymi. Umożliwia również łączenie się z systemami łańcucha dostaw klienta lub z samymi klientami. Więcej informacji