Nagradzani za zrównoważony rozwój

Jesteśmy przekonani, że produkty wykonane z materiałów bazujących na surowcach kopalnych w przyszłości będzie można wykonywać w oparciu o drewno. Zgodnie z tym przekonaniem Stora Enso Packaging Solutions ma do odegrania ważną rolę pomocy właścicielom marek, detalistom i konsumentów w poznaniu zalet ekologicznych opakowań. Zapewniamy przejrzystość naszych działań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Raport zrównoważonego rozwoju firmy Stora Enso zdobył cztery nagrody w 2015 roku w niezależnym, corocznym przeglądzie raportów zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonym przez FIBS, organizację non-profit zajmującą się odpowiedzialnością korporacji. Nagrody są przyznawane m.in. za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju, najlepszy raport dotyczący praw człowieka oraz podatków oraz najlepszy wybór konsorcjum fińskich studentów stawiającego na zrównoważony rozwój.

Więcej informacji na: www.storaenso.com/sustainability

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

Specjalista ds. ochrony danych osobowych w Stora Enso Poland i w Stora Enso Narew:

Urszula Dzwigała

urszula.dzwigala@storaenso.com

Tel kontaktowy: + 48 601 915 749