Opakowania ryz papieru

Digitalizacja zmienia oblicze rynku producentów papieru. Tradycyjny papier gazetowy wychodzi z użycia, ponieważ konsumenci korzystają z wiadomości online. Drukowane czasopisma są mniej zagrożone i nadal pojawiają się nowe specjalistyczne czasopisma dla wybranych docelowych grup konsumentów. Pracownicy biur nadal potrzebują drukowanych dokumentów, lecz technologia cyfrowa i proekologiczne zamówienia publiczne obniżają zapotrzebowanie na papier w arkuszach. Książki drukowane w dalszym ciągu są wybierane chętniej niż cyfrowe, a niektóre rynki odbudowują się po latach recesji. Światowy rynek opakowań do ryz papieru rozwija się proporcjonalnie do wzrostu liczby ludności oraz zmian przyzwyczajeń konsumenta.

Wyzwania

Papier przechodzi trudny okres w wyniku postępującej cyfryzacji, co wpływa na popyt na gazety i czasopisma.

Niektóre segmenty druku, w tym specjalistyczne czasopisma i książki, są bardziej odporne na zmiany, a nawet charakteryzują się wzrostem.

Biurowe zapotrzebowanie na druk także charakteryzuje się odpornością na zmiany, ponieważ firmy w dalszym ciągu wykorzystują papier biurowy i druk. Sprzedaż detaliczna to inna kategoria z szansami rozwoju, gdzie druk odgrywa ważną rolę, ponieważ czasopisma i ulotki są wykorzystywane do stymulacji popytu i przyciągania klientów do sklepów.

Jak opakowanie może pomóc?

Spadek marż w przemyśle papierniczym powoduje nacisk na optymalizację kosztów w całym łańcuchu wartości papieru. Zintegrowane urządzenia pakujące mogą pomóc w utrzymywaniu niskiego kosztu procesu pakowania w zakresie dotyczącym czasopism, książek i papieru biurowego.

Inteligentne rozwiązania konstrukcji i materiałów opakowaniowych mogą zmniejszyć liczbę jednostek SKU opakowań oraz ilość stosowanych materiałów opakowaniowych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony produktu w czasie transportu.

Dobierając starannie właściwą klasę i gramaturę materiałów oraz rozszerzając zastosowanie materiałów włóknistych, właściciele marek mogą zmniejszyć wagę i wielkość opakowań bez obaw o jakość i wytrzymałość tektury falistej.