Rozwiązania oparte na innowacyjności

Innowacyjność jest jednym z fundamentów naszej firmy. Wraz z klientami i klientami naszych klientów tworzymy innowacyjne rozwiązania, które zaspakajają ich potrzeby i oferują wartość dodaną na zupełnie nowe sposoby.

Wiedza działu Market & Consumer

Poprzez nasze raporty ViewPoint wymieniamy poglądy odnośnie przyszłości opakowań. Opublikowaliśmy już raporty ViewPoint dotyczące opakowań do żywności, elektroniki konsumenckiej, opakowań detalicznych, internetowej sprzedaży detalicznej, opakowań do produktów mlecznych , a także raport dotyczący pokolenia milenium. Nasi klienci mogą się z nich dowiedzieć, jak powinni postępować, aby zamienić kwestię opakowań w okazję biznesową. W celu testowania i tworzenia najbardziej przyjaznych projektów opakowań dla naszych klientów oferujemy na przykład możliwości prowadzenia badań konsumenckich „eyetracking”.

Rozwój w zakresie projektowania

W naszych dziesięciu DesignStudio w Europie i w Chinach, za pomocą sprawdzonych metod i narzędzi, doświadczeni projektanci opracowują przyszłe rozwiązania opakowaniowe. Doświadczenie na wszystkich naszych rynkach obejmuje projekty opakowań dla właścicieli marek i detalistów praktycznie ze wszystkich sektorów. W celu wspólnego opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań organizujemy co roku ponad 150 warsztatów projektowych wspólnie z naszymi klientami.

Parametry materiałów

Tworzymy rozwiązania z tektury falistej wykorzystując nowoczesne, lekkie materiały tak, aby zoptymalizować masę opakowań i wydajność w ramach całego łańcucha dostaw. Firma Stora Enso objęła rolę pioniera w dziedzinie innowacji materiałowych, wprowadzając do swoich tektur celulozę MFC, która zapewnia wartość dodaną poprzez unikalne właściwości poprawiające parametry opakowań.

Inteligentne opakowania

Stora Enso opracowuje rozwiązania opakowań inteligentnych w oparciu o technologię RFID, co pozwala na zaoferowanie nowych funkcjonalności bazujących na transmisji danych. Oferujemy kompleksowe, atrakcyjne dla naszych klientów rozwiązania, które pomagają chronić ich marki i usprawniać procedury zarządzania łańcuchem dostaw.