Opakowania do żywności

Rozwój marek własnych kosztem tradycyjnych zmusza właścicieli marek do przyjmowania innowacyjnych strategii w celu utrzymania dotychczasowej pozycji na tle konkurencji. Dotyczy to również marek spożywczych. Marki własne i marki A zyskują jednak sukces z pewnymi markami B. Właściciele marek mogą stosować wiele strategii w celu zdobycia przewagi nad markami własnymi, m.in. działając na rzecz pogłębienia świadomości marki, stosując promocję, innowacje produktowe, opakowaniowe i cenowe. Opakowania pierwotne, gotowe na półkę i ekspozycyjne mogą odgrywać ważną rolę we wszystkich tych aspektach.

Wyzwania

Detaliści stają się coraz mocniejsi w miarę dojrzewania rynków i konsolidacji, jak to ma miejsce na przykład w Finlandii i Szwecji. Na rynkach wschodzących, takich jak Rosja, właściciele marek mają stosunkowo silną pozycję, jednak perspektywy są negatywne. Na wszystkich rynkach ekspozycja dobrego stosunku wartości do ceny stanowi klucz do pozostania na półkach.

Rozwój detalicznej sprzedaży internetowej jest czynnikiem zmieniającym reguły działania w branży detalicznej sprzedaży żywności, ponieważ powoduje powstanie całkowicie nowego obszaru konkurencyjnego. Detaliści, sprzedawcy działający na rynku sprzedaży internetowej i inni uczestnicy rynku muszą dostosować się do nowych wymagań o charakterze indywidualnym. Może to być np. bezpieczna obsługa produktów żywnościowych wraz z rozwiązaniem szeregu problemów logistycznych.

Detaliści i właściciele marek walczą o uwagę klienta w punkcie sprzedaży, gdzie wygląd opakowań ma kluczowe znaczenie. Opakowania zbiorcze nabiorą większego znaczenia jako nośnik marki i pobudzą inwestycje w wyższą jakość druku oraz różnicowanie rozwiązań w dziedzinie projektowania.
 

Jak opakowanie może pomóc?

Adoptując podejście holistyczne do materiałów opakowaniowych, projektu, paletyzacji i procesu pakowania oraz przechowywania, właściciele marek i detaliści muszą zintegrować koszty opakowania ze swoją strategią cenową, tym samym oferując większą wartość niższym kosztem.

Konstrukcja opakowań w handlu internetowym wymaga starannego doboru materiałów opakowaniowych, wkładek i projektowania strukturalnego, które ograniczy ryzyko uszkodzenia towaru oraz ilość odpadów żywnościowych.

Rozwiązania gotowe na półkę i ekspozycyjne ułatwiają uzupełnianie towaru przez personel sklepowy, oszczędzając koszty robocizny ponoszone przez detalistę i poprawiając widoczność towarów dla konsumenta.